Kosár tartalma: 0 fotó, összesen 0 Ft (kedvezmény: 0 Ft).     Viszem a kosarat a pénztárhoz!
[főoldal]
[galéria]
[kosár]
[rendelés]
[árak]
[ÁSZF]
[kapcsolat]

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

 • Neve: Szentendrei Antal ev.
 • Címe: 7626 Pécs, Felsővámház utca 59.
 • Adószám: 59074391-1-22
 • Cégjegyzékszáma: 02-09-069493
 • Számlaszám: 50431104-10021684-00000000
  (Takarékbank)
 • IBAN: HU78 5043 1104 1002 1684 0000 0000
 • BIC (SWIFT): TAKBHUHB

1.2 A Vásárló

Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

A Szentendrei Antal ev. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Webshop Szerződési Feltételek célja

Szentendrei Antal ev. a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Webshop Szerződési Feltételei Szentendrei Antal ev., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webshop Szerződési Feltételek hatálya

Szentendrei Antal ev. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás

Szentendrei Antal ev. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szentendrei Antal ev. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással Szentendrei Antal ev. számlaszámára teljesíti. Szentendrei Antal ev. részteljesítést nem vállal. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy indokolt esetbena teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok

 • Postai szállítás előreutalással: A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás alapdíja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra. Ez az alapdíj jelen pillanatban 600 Ft. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt Webshopunk kijelzi a Vásárló számára.

4.6 Sikertelen kézbesítés

 • Sikertelen kézbesítés postai szállítás esetén Amennyiben a sikertelen kézbesítés a Szolgáltató miatt következik be (adminisztációs hiba), a Szolgáltató saját költségén ismétli meg a szállítást. Amennyiben a sikertelen kézbesítés a Vásárló hibája miatt következik be, a Szolgáltató jogosult a terméket újra elküldeni és a megismételt szállítás díját a Megrendelőre terhelni.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet – Távollévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szentendrei Antal ev. videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

Szentendrei Antal ev. adatvédelmi nyilatkozata

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

 • az Ön személyes adtait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szentendrei Antal ev. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Elektronikus levelezési cím
 • Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

 • Egyéb közlendő

A megrendelések kiszállítása érdekében Szentendrei Antal ev. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

 • Vásárló neve
 • A teljes Szállítási cím
 • Egyéb közlendő
 • Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat Szentendrei Antal ev. részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló emailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja illetve törölheti.

A diplomafoto.hu oldal és a rajta megjelenő képek és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzők előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. info@diplomafoto.hu